OPTIMALIZACE FIREMNÍCH PROCESŮ

 Máte skvělý produkt, lidi, potenciál a chcete růst? 
Ale dostáváte se (i opakovaně) do situací, kdy  Vás brzdí stávající vnitrofiremní procesy, nebo Vám chybí úplně?

Provedeme analýzu stávajících procesů a postupů, navrhneme optimální řešení pro Vaši firmu i firemní prostředí.

Spolupráce v této oblasti může mít různé formy, vždy záleží na individuální dohodě.

Od základní „asistenční“ varianty, kdy řešíme Vaše jednotlivé dotazy a zadání. Ukážeme možný směr, asistujeme u postupu, ale písemné výstupy a aplikace opatření do firmy si tvoříte a řídíte sami.

Přes „konzultační“ variantu, kdy už zpracujeme konkrétní návrh opatření, ten Vám předložíme a doporučíme postup, samotná aplikace opatření je však na Vás a do řízení Vaší firmy nezasahujeme.

Až po variantu „interim managera “, ve které navrhované změny aplikujeme do Vaší společnosti a celý proces odřídíme.

Rozsah a způsob je vždy dán vzájemnou dohodou.

MÁM ZÁJEM O BLIŽŠÍ INFORMACE

Kdo jsme

„SNIŽUJEME FIREMNÍ NÁKLADY - ZVYŠUJEME VÁŠ PROFIT“
Jsme odborníci na firemní a energetické poradenství a specializujeme se především na malé a střední firmy (SME) a státní správu.